Семінар-тренінг «Формування готовності педагогічних працівників до стандартизації у коледжах і технікумах будівельного профілю»

12 листопада 2018 р. на базі Ржищівського будівельного технікуму (м. Ржищів, вул. Освіти, 1) відбувся семінар-тренінг «Формування готовності педагогічних працівників до стандартизації у коледжах і технікумах будівельного профілю».

Упродовж плідної співпраці були розглянуті такі питання:

  1. Стандартизація професійної підготовки.
  2. Розроблення освітніх стандартів підготовки молодшого спеціаліста на компетентнісній основі.
  3. Методика розроблення освітніх програм, навчальних планів, навчальних програм на основі освітніх стандартів.
  4. Методика формування змісту освіти майбутніх фахівців відповідно зазначеним у стандарті компетентностям.

У роботі семінару-тренінгу взяли участь співробітники Інституту ПТО НАПН України: завідувач лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах, доктор педагогічних наук, доцент Андрій Анатолійович Каленський, доктор педагогічних наук, професор лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Лузан Петро Григорович та Пащенко Тетяна Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах.

Захід розпочався з виступу П. Г. Лузана, який доповів про стандартизацію професійної підготовки у коледжах і технікумах.

А. А. Каленський охарактеризував особливості поєднання теоретичного та практичного навчання у підготовці учнів коледжів і технікумів.

У ході роботи семінару активно обговорювалися питання різних форм і способів підвищення мотивації учнів до навчання, розроблення освітніх стандартів підготовки молодшого спеціаліста на компетентнісній основі, методики розроблення освітніх програм, навчальних планів та навчальних програм на основі освітніх стандартів, методика формування змісту освіти майбутніх фахівців відповідно до зазначених у стандарті компетентностей.

Завершуючи семінар-тренінг доктор педагогічних наук, професор П. Г. Лузан презентував учасникам методичні рекомендації «Технологія тестового контролю успішності навчання майбутніх молодших спеціалістів». За словами професора наразі, особливо актуальними є питання об’єктивного вимірювання результатів навчальної діяльності учнів, що вимагає забезпечення високого наукового рівня освітнього процесу та вдосконалення технологій тестового контролю. У презентації вищевказаних методичних рекомендацій також йшлося про покращення та вдосконалення тестових завдань для оцінювання успішності учнів.

Організатори заходу: ІПТО НАПН України, Ржищівський будівельний технікум.

ЗАЛИШИТИ КОМЕНТАР