Заочна форма навчання

Освіта – це основа інтелектуального, культурного,  соціального, економічного розвитку суспільства і держави.

Метою освіти є всебічний розвиток людини, як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів,розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей.

Заочна форма навчання більш як за піввіковий період перетворилася у важливу ланку безперервної ступеневої освіти, яка забезпечила широкі можливості працюючій молоді, дорослому населенню здобувати професійну освіту, підвищувати освітньо-кваліфікаційний рівень без відриву від виробництва, постійно поновлювати знання, формувати науковий світогляд і культуру.

З 1959 року в Ржищівському будівельному технікумі створено й діє дотепер заочне відділення з підготовки спеціалістів-будівельників. За весь період існування його закінчили майже 4500 осіб.

Навчатися заочно і, водночас, працювати на виробництві – не легко. Для цього протягом останніх років на відділенні застосовується консультаційна система навчання в міжсесійний період, розроблені письмові методичні рекомендації для виконання домашніх контрольних робіт та курсових проектів.

Тривалий час основним контингентом заочного відділення були досвічені будівельники-практики віком 35-45 років. Однак протягом останніх років вік абітурієнтів  зменшився і нині становить 20-25 років. Працюючи на виробництві і одержуючи практичний досвід, вони приходять до навчального закладу за знаннями, які можуть застосувати для підвищення своєї професійної майстерності.

На заочну форму навчання можна вступити на такі спеціальності:

“Будівництво та цивільна інженерія”

Термін навчання:

Після ПТУ – 2 роки;

Після 11 класу – 2 роки 10 місяців за сертифікатом  ЗНО.

З 2005 року на базі будівельного технікуму діє сектор з проведення профорієнтаційно-консультаційної роботи ВСП «Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури», де читаються лекції, проводяться консультації з курсового проектування професорсько-викладацьким складом університету за напрямками підготовки «Будівництво та цивільна інженерія», «Економіка», «Менеджмент».

А взагалі – вчитися  ніколи не пізно. Адже знання – це вагома підмога і в праці, і в житті людини. Ця думка яскраво просліджується на прикладі нашого технікуму. Студенти заочного відділення – це справжні майстри справи, керівники і організатори виробництв, кавалери урядових нагород.

Отже, якщо ви прагнете навчатися і не маєте можливості зробити це стаціонарно, запрошуємо вас навчатися на заочному відділенні.

С.В.Різниченко

Завідуюча заочним відділенням