Статут Ржищівського фахового коледжу будівництва та економіки

Цей Статут розроблено відповідно до законодавства України і є документом, що регламентує діяльність Ржищівського фахового коледжу будівництва та економіки (далі – Фаховий коледж).
1.2. Найменування Фахового коледжу:
українською мовою – Ржищівський фаховий коледж будівництва та економіки;
скорочено – РФКБЕ;
англійською мовою – Rzhyshchiv Applied College of Construction and Economics;
скорочено – RACCE;
1.3. Місцезнаходження Фахового коледжу(юридична адреса):
вулиця Освіти,1, місто Ржищів, Київська область, 09231;
телефони: (04573) 2-33-20, 2-32-43;
факс (04573) 2-33- 20;
вебсайт: rbt.net.ua;
email: rzishev_rbt@ukr.net.