ПРОЖИВАННЯ ТА ДОЗВІЛЛЯ СТУДЕНТІВ

УМОВИ ПРОЖИВАННЯ СТУДЕНТІВ

Однокімнатний блок

Опис 1 – кімнатного блоку. Передбачаэ проживання 2-3 студетів одночасно

Двокімнатний блок

Опис 2 – кімнатного блоку. Передбачаэ проживання 4-5 студетів одночасно

Чотирикімнатний блок

Опис 4 – кімнатного блоку. Передбачаэ проживання 8-10 студетів одночасно

Економіка підприємства вступ: що треба знати?

Якщо у Вас з’явилося бажання вступити на економічний факультет, то необхідно розуміти, чим займається економіст і що чекає молодого спеціаліста на підприємстві.

Список обов’язків подібного роду фахівців формується на підставі спеціальних інструкцій. Вони розробляються для штатного фахівця конкретного підприємства, керуючись штатним розкладом. Формування обов’язків має відбуватися на основі не тільки основних функцій. Треба врахувати і права з відповідальністю економіста, а також конкретні завдання.

Що повинен вміти простий економіст і його обов’язки? У посадовій інструкції викладаються обов’язки економіста конкретного підприємства, його підрозділу або відділу. У загальних рисах обов’язок економіста – це виконання діяльності, спрямованої на збільшення ефективності роботи підприємства, підвищення рентабельності та якості продукції, що випускається даним підприємством.

Економіст планує і прораховує ефективність випуску підприємством нових видів продукції.

Фахівець готує розрахункову документацію як основу для складання фінансової звітності, аналізує ведену компанією або її підрозділами господарську діяльність. У своїй роботі спеціаліст – випускник економічного коледжу – застосовує для досягнення поставлених завдань внутрішні резерви компанії, контролює виконання планових завдань, складання договорів.

В обов’язки економіста можуть бути включені: участь у маркетингових дослідженнях, вміння прогнозувати подальший розвиток підприємства, складання економічних проектів, завдань для вдосконалення діяльності компанії.

Спеціальність економіка

Один з найпопулярніших напрямків вищої освіти, присутній практично у всіх вузах — це економіка. Щоб уникнути спаду інтересу абітурієнтів і забезпечити успішне працевлаштування випускників, наш технікум намагається вводити нові профілі. Наші студенти, незалежно від профілю, вивчають:

  • мікро – і макроекономіку,

  • світову економіку і міжнародні економічні відносини,

  • економіку праці,

  • фінанси,

  • теорію галузевих ринків,

  • економіку громадського сектору,

  • статистику та ін.

Спеціальність економіка підприємства: які перспективи?

Економіка підприємства – це найбільш універсальна економічна спеціальність, яка дає можливість оволодіти прийомами і методами ефективного ведення бізнесу і організації виробництва, досягнення підприємствами найкращих результатів при найменших витратах, а також забезпечення їх стратегічної конкурентоспроможності.

Універсальність даного профілю дозволяє випускникам знайти застосування своїм знанням практично в будь-якій організації; випускники незмінно користуються високим попитом з боку роботодавців, і в силу цього практично не мають проблем при працевлаштуванні.

Випускники профілю «Економіка підприємств і організацій» можуть працювати в службах економічного аналізу, діагностики та планування діяльності в організаціях; заступниками керівників організації з економічних питань, економістами-аналітиками в організаціях різних галузей національної економіки, а також в державних і муніципальних органах влади; вести індивідуальну підприємницьку діяльність.