Педагог повинен багато вчитися розуміти душу в її явищах та багато думати про мету, предмет i засоби виховної майстерності, перш ніж стати практиком.

К.Д. Ушинський

 Метою методичної роботи в коледжі є підвищення професійної компетентності та методичної майстерності педагога, що, в свою чергу, спонукає кожного з них до роботи над вдосконаленням свого фахового рівня; сприяє взаємному збагаченню членів педагогічного колективу творчими знахідками; дає можливість молодому педагогу вчитися педагогічній майстерності у старших і більш досвідчених колег; забезпечує підтримання у педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку.

Навчальну діяльність коледжу забезпечують 26 педагогічних працівників. Педагогічну категорію «спеціаліст вищої категорії» мають 14 викладачів. Серед них 6 викладачів мають педагогічн звання «викладач-методист». 6 викладачів – «спеціаліст першої категорії», 3 викладачі – «спеціаліст», 3 – завідувачі навчальними лабораторіями.

Методичний кабінет є центром методичної роботи коледжу, де зосереджуються:

  • інформаційні, навчально-методичні, нормативні матеріали;
  • матеріали з досвідуроботи педагогічних працівників;
  • зразки планувальної та звітної документації;
  • дидактичні, наочні матеріали.

ДІЯЛЬНІСТЬ МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ:

  • організацію заходів щодо підвищення педагогічної майстерності педагогічних працівників (семінарів. шкіл передового досвіду, лекцій, курсів педагогічного і технічного мінімуму, індивідуальних і групових консультацій тощо);
  • організацію педагогічних читань і науково-практичних конференцій;
  • організацію постійно діючих і тимчасових виставок з метою поширення передового досвіду педагогічних працівників, пропагування результатів науково-дослідницької діяльності, новинок науково-методичної літератури, досягнень педагогіки, психології, техніки і технології;
  • ознайомлення педагогічних працівників з необхідною періодичною, навчальною, методичною літературою для підготовки до занять, позаурочних заходів, виступів, доповідей на педагогічних читаннях та конференціях;

Методичний кабінет завжди підтримує та стимулює готовність педагогів до самореалізації в професійній діяльності, виявляє творчі педагогічні ідеї.