З 2005 року на базі фахового коледжу будівництва та економіки  діє сектор з проведення профорієнтаційно-консультаційної роботи ВСП «Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури», де читаються лекції, проводяться консультації з курсового проектування професорсько-викладацьким складом університету за напрямками підготовки «Будівництво та цивільна інженерія», «Економіка», «Менеджмент».

 

ВСТУП 2020 (заочна форма навчання) на базі коледжу

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття освітнього ступеня бакалавра за всіма спеціальностями проводиться в такі строки:

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі ступеня бакалавра для здобуття ступеня магістра за всіма спеціальностями:

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) для здобуття ступеня магістра за всіма спеціальностями:

Leave a Comment