Педагог зобов’язаний бути яскравою, неповторною особистістю, носієм загальнолюдських цінностей, глибоких і різноманітних знань, високої культури; прагнути до втілення в собі людського ідеалу. “Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки у навчальних закладах освіти”. Атестація педагогічних працівників – система заходів, спрямована на всебічне та комплексне оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників (частина перша статті 50 Закону України “Про освіту”). Атестація сприяє набуттю нових та вдосконаленню отриманих професійних компетентностей сучасного педагога.

29 березня у коледжі було проведено підсумкове засідання атестаційної комісії педагогічних працівників закладу освіти, на якому викладачі, що атестувалися у 2024 році, презентували досвід своєї педагогічної діяльності за міжатестаційний період, ознайомивши членів комісії із досягненнями у науково-методичній, навчально-виховній та науково-дослідницькій діяльностях.

Вітаємо наших колег із присвоєнням та підтвердженням кваліфікаційної категорії “спеціаліст вищої категорії” та підтвердженням педагогічного звання “викладач-методис”. Бажаємо успіхів та нових досягнень у подальшій науково-педагогічній діяльності! Впевнено крокуємо до ПЕРЕМОГИ, тримаючи освітянський стрій!!!