Будівельний коледж
 Пошук
 Погода в Ржищеві
Погода
Погода у Ржищеві
 

вологість:

тиск:

вітер:

 
 Корисні сайти

Інформаційні сторінки » Наша бібліотека

   

 

Бібліотека є важливою складовою структури будівельного    коледжу, яка допомагає підвищенню якості освіти. Рівень і якість  навчання в технікумі певною мірою визначається станом книжкового  фонду бібліотеки. У сучасному світі глобальної інформації змінюється роль та озширюються функції бібліотеки як основного накопичувача інформаційних ресурсів.

У своїй діяльності бібліотека спирається. на законодавчі та  нормативні документи в галузі освіти та бібліотечної справи:  Конституцію України, Державну Національну програму «Освіта  (Україна 21 ст.)7 Закони України « Про вищу освіту» , « Про бібліотеки  та бібліотечну справу», « Про національну програму інформатизації», « Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій», Закон України « Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки», Національну стратегію розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки, директиви міністерства освіти і науки, Міністерства культури і туризму.

Бібліотека - це визначний центр спілкування і духовності. Без неї не можна уявити освіту і самоосвіту педагогічних працівників і студентів За своєю сутністю бібліотека - це храм мудрості, берегиня книжкового скарбу і людського знання. Бібліотека коледжу є обов'язковим структурним підрозділом навчального закладу. Для досягнення якості освіти, успішного її розвитку визначальним є рівень інформаційного бібліотечного обслуговування, максимальне забезпечення навчальною та методичною літературою, доступом до світових баз даних. Успішний інформаційний супровід навчального процесу покликана забезпечувати бібліотека - посередник між постійно зростаючим потоком інформації та її користувачами.

Інформатизація усіх сфер життя суспільства спричинила збільшення числа напрямів діяльності бібліотеки. Новітні технології, зокрема Інтернет, став потужним додатковим і доволі запитаним ресурсом.

Провідним напрямом роботи бібліотеки Ржищівського будівельного коледжу є задоволення потреб користувачів у документах та інформації з екологічних питань, науково т інформаційне забезпечення розвитку аграрної політики, теорії та практики навчання, введення  нових інноваційних методів роботи із студентами. З цією метою більш ретельно і повно сформувався інформаційний ресурс бібліотеки документами не тільки екологічного і аграрного профілю, але й із суміжних галузей знань на різних носіях інформації, у традиційному і електронному режимі.

Головними завданнями роботи бібліотеки є бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів у забезпеченні всіх напрямів навчально - виховного процесу; в засвоєнні як програмних, так і поза програмних вимог у самоосвіті; сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої свого громадянського обов'язку.

Для розміщення книжкових фондів бібліотека має три зали, в яких книги розміщуються на стелажах та в книжкових шафах. В шафах зберігаються цінні книги та книги, яких в бібліотеці маємо 1-2 екземпляри.

Комплектування бібліотеки проводиться методом замовлення літератури безпосередньо через видавництва, робота з каталогами видавництв.Фонд читального залу складає 6000 примірників, добре укомплектований новою літературою з соціально-економічного, будівельного та гуманітарного циклів, тому студенти даною літературою повністю забезпечені.У фонд читального залу включено ксерокопії нормативних документів, конспекти лекції, практикуми, розроблені викладачами коледжу. Всі ці документи є і в електронному варіанті. Постійно працює підключення до мережі Інтернет  через  Wi-Fi/

         Інформаційно-масова робота в технікумі проводилась за детально розробленими планами, в тому числі і планом роботи бібліотеки.  

 Конкурс заміщення посад

ПРОТОКОЛ

виборчої комісії з виборів директора Ржишівського будівельного технікуму


 Про оголошення конкурсу на заміщення посади директора Ржищівського будівельного технікуму

Наказ МОН України від 23.03.2017 № 112-к "Про оголошення конкурсу на заміщення посади директора Ржищівського будівельного технікуму"

НАКАЗ про проведення виборів директора

ПОЛОЖЕННЯ щодо організації виборчої системи та порядку обрання директора ржищівського будівельного технікуму

ПОЛОЖЕННЯ про організаційний комітет з проведення виборів директора ржищівського будівельного технікуму

ПОЛОЖЕННЯ про виборчу комісію з проведення виборів директора ржищівського будівельного технікуму

ПОЛОЖЕННЯ про порядок обрання представників, які не є педагогічними працівниками, для участі у виборах директора ржищівського будівельного технікуму

ПОЛОЖЕННЯ про порядок обрання представників з числа студентів для участі у виборах директора ржищівського будівельного технікуму

Списки виборців Ржищівського будівельного технікуму з обрання директора Ржищівського будівельного технікуму

ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА кандидата на посаду директора Ржищівського будівельного технікуму Різниченка Івана Семеновича

© 2017 Всі права захищено. Сайт функціонує на базі CMS Danneo [ PG.t : 0.02 | DB.q : 2 | DB.t : 0.00 ]